เราได้รับแจ้งข้อมูลการโอนชำระเงินของท่านแล้ว

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง  Line  หรือ  Facebook  เพื่อทำการตรวจสอบ