คลิกที่

เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

แตะที่

เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

คลิกที่

ภาพ

เพื่อพลิกหน้าหลัง

แตะที่

ภาพ

เพื่อพลิกหน้าหลัง

คลิกที่

เพื่อฟังเสียง

แตะที่

เพื่อฟังเสียง

คลิกที่

เพื่อดูคำศัพท์คำถัดไป

แตะที่

เพื่อดูคำศัพท์คำถัดไป

คลิกที่

เพื่อดูหมวดหมู่นี้อีกครั้ง

แตะที่

เพื่อดูหมวดหมู่นี้อีกครั้ง

แตะที่ปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

แตะที่รูปภาพเพื่อพลิกหน้าหลัง

แตะที่ปุ่มนี้เพื่อฟังเสียง

แตะที่ปุ่มนี้เพื่อดูคำศัพท์คำถัดไป

แตะที่ปุ่มนี้เพื่อดูหมวดหมู่นี้ใหม่อีกครั้ง

[qdeck summary=”true” hide_flip=”true” hide_shuffle=”true” flip_direction=”left_right” align=”center” style=”width: 800px !important; min-height: 600px !important; border-style: none !important;” random=”true” hide_forward_back=”true” hide_progress=”false” scroll=”false”] [i] [start]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[q]

[a]

[x] [restart]

[/qdeck]