5 ขั้นตอน การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ

การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

“ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม”

    สำนวนสุดคลาสสิกนี้เป็นคำอธิบายที่ตรงที่สุดสำหรับการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบในการที่จะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือว่าจะเป็นเพื่อเตรียมสอบก็ตาม เพราะถ้าเราพยายามที่จะท่องศัพท์ภาษาอังกฤษทีละเยอะ ๆ จนเกินไป มันอาจจะกลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้ อย่าลืมว่าการพยายามท่องจำคำศัพท์แม้จะใช้ได้ผล แต่ก็เป็นเรื่องน่าเบื่อและบั่นทอนกำลังใจเป็นอย่างมาก สำหรับเรื่องนี้ 9 เทคนิค เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องท่องจำ สามารถช่วยป้องกันปัญหานั้นได้ และนี่คือ 5 ขั้นตอน การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ ที่ English Munmun นำมาฝาก

5 ขั้นตอน การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนที่ 1 สร้างหมวดหมู่

ขั้นตอนที่ 2 เลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 3 เข้าใจความหมายของคำศัพท์

ขั้นตอนที่ 4 เรียนรู้คำศัพท์ช่วงจันทร์ถึงศุกร์

ขั้นตอนที่ 5 ทบทวนคำศัพท์ช่วงเสาร์อาทิตย์

สรุป

คำศัพท์ที่น่าสนใจ


1. สร้างหมวดหมู่

    การสร้างหมวดหมู่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเรียนคำศัพท์อย่างเป็นระบบ เพราะเป็นการทำงานในลักษณะเดียวกันกับสมองของมนุษย์เรา วิธีการนี้นอกจากจะช่วยให้เราจำศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังนับเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการต่อยอดในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือการทำงานในองค์กรนานาชาติ ได้อีกด้วย

 

: ตัวอย่างการจัดหมวดหมู่คำศัพท์


Education

Career

Business


Relationships

Family

Sports


Politics

Religion

Environment


 

: หลังจากนั้นให้เราแตกหมวดหมู่ออกไปอีกครั้ง เช่น


People

Groups

Places


Actions

Things

Feelings


Experiences

Personality

Descriptive Words


 

: เมื่อเราจัดหมวดหมู่ได้แล้ว ก็ให้เราเติมคำศัพท์ที่เรารู้แล้วลงไป ยกตัวอย่างเช่น

 

 • หมวดหมู่หลัก – Education
 • หมวดหมู่ย่อย – People
 • คำศัพท์ – teacher, student, professor

 

 • หมวดหมู่หลัก – Education
 • หมวดหมู่ย่อย – Places
 • คำศัพท์ – school, kindergarten, classroom, college

 

 • หมวดหมู่หลัก – Education
 • หมวดหมู่ย่อย – Actions
 • คำศัพท์ – teach, learn, study, take an exam

 

: หลังจากนั้น ให้เราเติมคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่เราต้องการ และทำตามขั้นตอนที่ 2 ได้เลย

2. เลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

    เลือกหมวดหมู่คำศัพท์ที่ต้องการเรียนในแต่ละสัปดาห์ และสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ทุก ๆ สัปดาห์ หรืออาจจะทุก ๆ สองสัปดาห์ก็ได้ การทำแบบนี้จะช่วยให้เราไม่รู้สึกเบื่อและทำให้เราได้เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หลากหลายนั่นเอง ทั้งนี้ เราจะเรียนคำศัพท์ใหม่ ๆ ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และเก็บช่วงวันเสาร์อาทิตย์ไว้สำหรับทบทวนคำศัพท์ในสัปดาห์นั้น ๆ

 

: เลือกคำศัพท์ 5 คำต่อวัน

    ในแต่ละวัน ให้เราเลือกคำศัพท์ใหม่ 5 คำในหมวดหมู่ที่เราต้องการ ถ้าหากเรารู้สึกว่า 5 คำต่อวันนั้นน้อยเกินไป เราอาจจะเปลี่ยนเป็น 10 คำก็ได้ แต่อย่างที่บอกไว้ในตอนต้น อย่าพยายามยัดข้อมูลที่เยอะจนเกินไป เรากำลังวางแผนการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษระยะยาว ดังนั้นให้เราประเมินตัวเองอย่างเป็นกลาง และเลือกจำนวนคำศัพท์ต่อวันที่เหมาะสมสำหรับตัวเราเอง

 

: วิธีการเลือกคำศัพท์

    มีหลายวิธีในการเลือกคำศัพท์ใหม่ ๆ เราอาจจะซื้อหนังสือคำศัพท์ที่มีขายตามร้านหนังสือ เราอาจจะเลือกคำศัพท์มาจากนิยายที่เราชอบอ่าน หรือจะเลือกคำศัพท์มาจากข่าว หรือเพลง หรือแม้แต่จะเป็นตำราเรียนเตรียมสอบก็ได้

 

: เมื่อเราเลือกคำศัพท์เรียบร้อยแล้ว ก็จะออกมามีหน้าตาประมาณนี้

Day 1: sibling, bond, complex, paternal, inheritance

Day 2: affection, passion, devotion, reciprocity, commitment

Day 3: clique, associate, coworker, acquaintance, exclusive

Day 4: solidarity, in common, loyal, vow, reception

Day 5: willing, obnoxious, humiliation, gentle, engaged

3. เข้าใจความหมายของคำศัพท์

    เมื่อเราคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการได้แล้ว เราควรเช็คความหมายเพื่อความแน่ใจ ผมแนะนำให้ใช้ดิกชันนารีแบบแปลภาษาอังกฤษเป็นอังกฤษ เช่น Oxford Dictionary หรือ Longman Dictionary เป็นต้น แต่ถ้าคำไหนเราไม่เข้าใจคำอธิบายจริง ๆ ก็สามารถใช้ดิกชันนารีแบบแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย ได้เป็นครั้งคราว

    เมื่อเราเข้าใจความหมายของคำศัพท์นั้น ๆ แล้ว ให้เราเขียนคำอธิบายในลักษณะของเราเอง อาจจะมีการวาดรูปประกอบด้วยก็จะยิ่งทำให้จำได้ขึ้นใจยิ่งขึ้น

    อีกหนึ่งเทคนิคจำศัพท์ที่ทำให้เราสามารถนึกถึงความหมายได้เร็วยิ่งขึ้นก็คือการใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือความหมายตรงข้ามกัน ยกตัวอย่างเช่น

– ถ้าคำศัพท์ของเราคือ ‘tame’ เราอาจจะเขียนคำว่า ‘ตรงข้าม wild’ เอาไว้

หรือ

– ถ้าคำศัพท์ของเราคือ ‘discover’ เราอาจจะเขียนคำว่า ‘เหมือน find out’ เอาไว้

 

: เมื่อทำตามนี้แล้ว จะมีหน้าตาประมาณนี้

คำศัพท์สำหรับ Day 1: sibling, bond, complex, paternal, inheritance

 • คำศัพท์: sibling
 • ความหมาย: a brother or a sister
 • เหมือน: –
 • ตรงข้าม: –

 

 • คำศัพท์: bond
 • ความหมาย: something that binds, holds together; firm assurance; agreement of friendship or relationship
 • เหมือน: relationship, alliance, tie, connection
 • ตรงข้าม: –

 

 • คำศัพท์: complex
 • ความหมาย: characterized by very complicated arrangements; composed of many interconnected parts; difficult to understand
 • เหมือน: complicated, difficult, knotty, tangled
 • ตรงข้าม: easy, clear, simple

 

 • คำศัพท์: paternal
 • ความหมาย: related on the father’s side; relating to a father; characteristic of a father; fatherly
 • เหมือน: fatherly, father-like, patriarchal
 • ตรงข้าม: maternal

 

 • คำศัพท์: inheritance
 • ความหมาย: something inherited; something passing at the owner’s death; legacy
 • เหมือน: legacy, estate, endowment, gift, heirloom, birthright
 • ตรงข้าม: –

4. เรียนรู้คำศัพท์ช่วงจันทร์ถึงศุกร์

    ถ้าอยากให้จำศัพท์ได้ขึ้นใจ การทบทวนบ่อย ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญ ในช่วงระหว่างสัปดาห์ ให้เราจัดสรรเวลาเพื่อทบทวนคำศัพท์วันละ 5 ครั้ง ครั้งละประมาณ 5-10 นาที หรือเราอาจจะใช้วิธีการตาม 9 เทคนิค เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องท่องจำ ก็ได้ แต่ถ้าครบสัปดาห์แล้วยังจำศัพท์ไม่ได้ หรือจำได้ไม่หมด ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไป อันที่จริงอาจเรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติซะด้วยซ้ำที่เราจะจำศัพท์ได้ไม่หมด อย่าลืมว่าตอนนี้เรากำลังวางแผนการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบระยะยาวกันอยู่

5. ทบทวนคำศัพท์ช่วงเสาร์อาทิตย์

    ถึงแม้เราจะไม่ได้วางแผนที่จะเรียนคำศัพท์ใหม่ ๆ ในช่วงเสาร์อาทิตย์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉย ๆ ช่วงเวลาสุดสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาให้เราทบทวนเซ็ตคำศัพท์ที่เราฝึกฝนมาตลอดในช่วงวันธรรมดาที่ผ่านมา โดยเราจะเปลี่ยนวิธีการทบทวนคำศัพท์ไม่ให้ซ้ำกับช่วงจันทร์ถึงศุกร์เพื่อให้เราไม่รู้สึกเบื่อนั่นเอง

สรุป

    การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแค่เลือกหมวดหมู่คำศัพท์ที่ต้องการฝึก และเลือกคำศัพท์มาฝึก เพียงแค่ 5 คำต่อวันในช่วงวันธรรมดา แล้วจากนั้นก็ทบทวนคำศัพท์ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ เพียงเท่านี้ เราก็จะสามารถเพิ่มคำศัพท์ใหม่ ๆ ในคลังคำศัพท์ของเราได้มากถึง 1,300 คำต่อปีเลยทีเดียว

    แต่อย่าลืมว่า ต่อให้เรามีวิธีการเรียนที่ดีขนาดไหนก็ตาม แต่มันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ถ้าหากเราไม่ลงมือทำ!!

คำศัพท์ที่น่าสนใจในบทความนี้

slow and steady wins the race (idm.) = ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม

systematically (adv.) = อย่างเป็นระบบ

discouraging (adj.) = (ที่)บั่นทอนจิตใจ

everyday (adj.) = ประจำวัน

prevent (v.) = ป้องกัน

category (n.) = หมวดหมู่

efficiently (adv.) = อย่างมีประสิทธิภาพ

evaluate (v.) = ประเมิน

from time to time (idm.) = บางครั้งบางคราว

synonym (n.) = คำที่มีความหมายเหมือนกัน

antonym (n.) = คำที่มีความหมายตรงกันข้ามกัน


เรียนภาษาอังกฤษสำหรับมือใหม่ ‘เรียนชาตินี้ เก่งถึงชาติหน้า’ ที่ English Munmun กับคอร์สเรียนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากผู้เรียนกว่า 17,000 คน ว่าพูดได้จริง ไม่ใช่แค่ท่องจำ

วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี! คลิกที่นี่

รับคอร์สเรียน ฟรี! คลิกที่นี่

กลับสู่สารบัญ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้ประเภทจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้ประเภทจำเป็นสำหรับระบบเว็บไซต์ได้

Save